БИ НИЙГЭМД ОЛОН НИЙТИЙГ ХАМАРСАН СЭДВЭЭР ЯРИЛЦЛАГА ӨРНӨЖ ЭХЭЛБЭЛ УЛС ТӨРИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЭХЛЭЛ БОЛНО ГЭЖ БОДОЖ БИЧДЭГ.

Р.Энхбат