“In Out” нэвтрүүлэг: “Адмон” группийн ерөнхий захирал Р.Энхбат

“In Out” нэвтрүүлэг: “Адмон” группийн ерөнхий захирал Р.Энхбат

VTV-н “In Out” нэвтрүүлэгт дахин оролцож нийтийн боловсрол, хүүхэд залуусын эх хэлний боловсрол зэрэг боловсролын сэдвүүдээр ярилцлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up Next:

Р.Энхбат: Хуучин монгол хэл мал аж ахуйн хэл шүү дээ

Р.Энхбат: Хуучин монгол хэл мал аж ахуйн хэл шүү дээ